Aanleg & Onderhoud

Aanleg

Naast het denk-, concept- en ontwerpwerk kunnen wij u ook helpen bij de aanleg van uw tuin of het onderhoud hiervan. Immers een goed ontwerp valt of staat bij een technisch goede uitvoering. Afhankelijk van de aard en de omvang van de werkzaamheden verzorgen wij dit zelf of aan ons gelieerde uitvoerende partijen. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden vindt er een gedegen projectbegeleiding plaats zodat ook alles volgens ontwerp en naar volle tevredenheid wordt uitgevoerd.

Onderhoud

Wanneer een tuin is aangelegd begint het onderhoud van de tuin. Afhankelijk van de omvang en de aard van de inrichting zal het onderhoud veel of weinig werk met zich meebrengen. Om uw tuin in conditie te houden is het van belang dat u met regelmaat onderhoud pleegt met name in het groeiseizoen. Wij kunnen u hierbij helpen, dit alles naar uw wens en frequentie.