Een gezond bodemleven voor de tuin

Een gezonde en vitale tuin valt of staat met een goede bodem. Afhankelijk vanwaar u in Frankrijk woont) zal de bodemopbouw verschillen. Daarom is het handig om daar enige basiskennis van te hebben. Niet alleen met het oog op uw tuin) maar ook voor als u bijvoorbeeld bouwplannen heeft of een zwembad wilt aanleggen.

Bodemkennis kan veel vragen beantwoorden. Zowel met betrekking tot uw tuin als de omgeving waar u woont. U zult dan ook zien dat bepaalde planten en bomen specifiek zijn voor uw gebied en een indicator vormen voor de bodemgesteldheid van uw regio.
Planten en bomen vormen over het algemeen wortels in de bovenste laag van de grond, doorgaans in de bovenste 60 tot 80cm.Het is dus van belang dat de bovenste laag (de teellaag) van uw tu in goed waterdoorlatend is en voldoende humus, voedingsstoffen en micro-organismen (bacteriën en schimmels) bevat. Kortom een goede structuur. Als u dit op orde hebt, is de basis gelegd voor een gezonde en vitale tuin. Uw planten en bomen hebben dan minder kans om ziek te worden.

Bemesting en structuurverbeteraars

Als dit niet het geval is, zijn er verschillende manieren om de bodem weergezond te krijgen. U kunt dan bijvoorbeeld kiezen voor natuurlijke bemesting. Dat kan in het voorjaar door het toevoegen van compost; vergane plantenresten die u doorspit in de grond. Een andere mogelijkheid is om in het najaar groen bemesting te zaaien. Dit is met name een goede optie bij een moestuin of een braakliggend terrein dat nog een tuin moet worden. Groenbemesting zijn kruidachtige planten die eind van de winter en vroeg in het voorjaar groeien en die u in voorjaar onderspit in de grond. Een ander prima alternatief is het gebruik van structuurverbeteraars. Die kunt u in grote en kleine verpakkingen kopen. Het zijn een granulaten (korrels) met bacteriën en schimmels. De micro-organismen zorgen voor een actief bodemleven en stimuleren daardoor de wortelgroei. Voorbeelden van dit soort producten zijn DCM vivimus of EcostyleTerra Fertiel. Wanneer u meer wilt weten over de geologie van uw regio, kunt u te rade gaan bij het Institut Geographique National. (www.ign.fr).

 

De veelzijdige rozenbottel

In de winter is er doorgaans minder te beleven in de tuin. De bladeren zijn gevallen en planten afgestorven. Hoewel veel planten hun sierwaarde verliezen in de winter, zijn er ook planten die in het najaar en de winter juist nog van alles te bieden hebben. Besdragende planten is zo’n plantengroep, met de bottels van de roos als een wat ondergewaardeerd sierelement.

Vooral rond de kerstperiode worden besdragende planten extra onder de aandacht gebracht. Denk bijvoorbeeld aan de hulst (Ilex) of de bergthee (Gaulteria). Een plant waar je misschien minder snel aan denkt is de roos met zijn bottels. De roos is een bijzonder veelzijdige plant, met in de zomer zijn prachtige bloemen en de heerlijke geur, en in het najaar tot diep in de winter de bottels.

Met name de bottels hebben een sierwaarde waar minder aandacht aan wordt besteed. Vaak gaat de aandacht uit naar de bloemen en de geur van de roos. Dat is jammer, want rozenbottels zijn een sieraad in de tuin. Bottels zijn er in veel variaties, zowel in kleur, vorm als grootte. Ook zijn rozenbottels echte vitaminebommen, ze zijn rijk aan vitamine A, B1, B2 en C. Maar dat niet alleen. Je kunt er jam, gelei of thee van maken en ze bezitten geneeskrachtige werking. Door al deze eigenschappen worden ze dikwijls ook toegekend tot de groep van superfoods.

Krijgt elke roos bottels?

Niet alle rozen krijgen bottels. Heel veel rozen die wij kennen zijn gecultiveerde rozen. Wat betekent dat ze verbeterd of veredeld zijn. Bottel dragende rozen zijn wilde rozen of botanische rozen. Ze bloeien in juni en vormen daarna de bottels die tot in de winter aan de plant kunnen blijven zitten. Wanneer u rozenbottels wilt oogsten dan kun je dat het beste doen na de eerste nachtvorst. Vaak is dat begin november. Wanneer u ze laat zitten, weten de vogels er wel raad mee.

Rosa rugosa, canina en rubiginosa

De bekendste wilde rozensoort is de Rosa rugosa (Japanse rimpelroos). Een prachtige, gezonde en sterke roos die prima gebruikt kan worden voor verwildering, in vogelbosjes of als losse bloeiende haag. In de zomer geeft deze roos mooie bloemen en vervolgens rode ovaalvormige bottels. Ook de herfstverkleuring van het blad naar geel is absoluut een sierwaarde.
Binnen deze groep van rozen (Rosa rugosa) zijn meer soorten te vinden die mooie bottels geven, maar ook uitstekend droge en warme condities doorstaan. Hierdoor zijn de uitermate geschikt om te gebruiken in gebieden waar minder regen valt. Mooie soorten zijn Rosa rugosa ‘Hansa’, ‘Robusta’, ‘Scabrosa’ of ‘Dagmar Hastrup’.
Een andere mooie soort is de Rosa canina, (Hondsroos) deze geeft langwerpige bottels, in tegenstelling tot de meer ronde van de rugosa. Ook de Rosa rubiginosa (Egelantier) is de moeite waard vanwege zijn ovale en sterk behaarde en helrode bottels. Wanneer je van deze soort de bladeren tussen je vingers kneus komt er een heerlijke appelgeur vrij.

Meer informatie

Wilt u meer weten over rozenbottels of het gebruik van rozenbottels, raadpleeg dan de vele websites op internet hoe u de bottels kunt verwerken tot bijvoorbeeld jam, sap of gelei. Natuurlijk kunt u ook gewoon genieten van de bottels in de winter of juist aanplanten wanneer u meer vogels wilt aantrekken tot uw tuin.

Planten en hun gebruikswaarde

Planten zijn er in vele soorten en maten en op allerlei manieren toe te passen.Toch hebben planten zo hun eigen voorkeuren en moet u bij de beplantingskeuze letten op welke manier u ze wilt gebruiken. In vakjargon heet dat ‘de gebruikswaarde van planten’.

Voorbeelden van deze gebruikswaarde zijn vak- of randbeplanting en taludbeplanting. Kennis van de gebruikswaarde van planten helpt u om betere keuzes te maken voor uw tuin. Zo heeft u in Frankrijk dikwijls te maken met tuinen van een groter formaat of andere ligging dan in Nederland. Denk daarbij aan het opvangen van hoogteverschillen. Het is dan goed om te weten welke planten daar het beste kunnen staan. Een belangrijke factor voor het uitzoeken van de juiste tuinplanten is de zuurgraad van de grond. Deze wordt aangeduid met een pH-waarde tussen 1 en 14. Hoe lager het cijfer, des te zuurder de grond. Bij een neutrale grond ligt de pH rond de 7- Een waarde boven de 7 duidt op een kalkrijke grond. Omdat de pH-waarde van de grond nooit overal gelijk is, is het zinvol om op verschillende plekken een pH test uit te voeren. PH-testers zijn te koop bij tuincentra.

Vakbeplanting

Met vakbeplanting bedoelen we struiken die in grote groepen aangeplant kunnen worden en een sluitend geheel vormen. Hierdoor valt er weinig tot geen licht op de grond en krijgt onkruid bijna geen kans. Prettig gevolg: minder onderhoud. Vaak wordt een indeling per hoogte gemaakt, om een overzicht te krijgen van de te gebruiken soorten.

Taludbeplanting

Vaker dan in Nederland komt het in Frankrijk voor dat u tegen een schuine helling (talud) wilt beplanten. Als u dit wilt beplanten, heeft u planten nodig die sterk wortelen zodat ze de grond vasthouden. Vaak zijn dat ook planten waarvan de takken, als ze de grond raken, gemakkelijk wortelen en zo weer een nieuwe plant vormen.

Beplanting voor rotsachtige tuinen

Afhankelijk van waar u woont, kunt u te maken krijgen met een stenige of zelfs rotsachtige bodem. Ook daar zijn geschikte planten voor te vinden. In rotsachtige tuinen spelen de groeivorm en de plantplaats ten opzichte van de zon een belangrijke rol. In rotsachtige tuinen zijn de condities extremer: steen wordt dankzij de zon warm, maar kan ook koud en nat zijn. Planten in rotsachtige tuinen hebben hier door een compactere of tegen de bodem gedrukte groeiwijze. Veel van dit soort type planten zijn tevens geschikt om over randen zoals gemetselde muurtjes te laten groeien.